Tạo mã CSR và Private Key Công cụ hỗ trợ tạo tập tin CSR và Private key để gửi yêu cầu cấp phát chứng chỉ SSL...

Tên miền sử dụng SSL *

• Nếu bạn đăng ký sử dụng SSL cho tên miền chính, vui lòng chọn www, sau đó nhập đúng tên miền.
• Nếu bạn đăng ký sử dụng SSL cho tên miền phụ (subdomain), vui lòng chọn None, sau đó nhập đầy đủ tên miền phụ. Ví dụ: support.matbao.net.
• Nếu bạn đăng ký sử dụng SSL có wildcard (để dùng cho bất kỳ tên miền phụ), vui lòng chọn *, sau đó nhập đúng tên miền.

Tên Cá nhân / Doanh nghiệp:

Đối với chứng chỉ SSL loại OV hoặc EV, Bạn phải nhập chính xác Tên doanh nghiệp trên giấy đăng ký kinh doanh.

Bộ phận quản lý SSL:

Nhập tên bộ phận kỹ thuật hoặc bộ phận quản lý chứng chỉ SSL của bạn.

Quốc gia:

Đối với chứng chỉ SSL loại OV hoặc EV, Bạn phải chọn chính xác Tên Quốc gia trên giấy đăng ký kinh doanh.

Thành phố:

Đối với chứng chỉ SSL loại OV hoặc EV, Bạn phải nhập chính xác Tên Thành phố (hoặc Tỉnh thành) trên giấy đăng ký kinh doanh.

Quận/Huyện:

Đối với chứng chỉ SSL loại OV hoặc EV, Bạn phải nhập chính xác Tên Quận/Huyện trên giấy đăng ký kinh doanh.

Email xác nhận *

Nhập địa chỉ Email theo tên miền đăng ký sử dụng SSL để nhận Email xác thực từ CA.

Độ dài khoá:

RSA 2048 (Độ dài khuyên dùng)

Loại mã hoá:

SHA-256 (Loại mã hóa khuyên dùng)

Email nhận mã CSR và Private key:

Nhập Email để lưu lại mã CSR và Private key nhằm phục vụ cho việc đối soát và cài đặt SSL sau này (nếu cần thiết).